Shigeru Mizuki Birthday

Shigeru Mizuki cover image
  1. Home
  2. Events
  3. Events on 8 March
  4. Shigeru Mizuki Birthday

Shigeru Mizuki was born on 8 March, 1922

Japanese manga artist, writer, penciller and inker best known for GeGeGe no Kitaro series, Akuma-kun and Kappa no Sanpei.